„Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.” (Ef.5,32)Nyíljon meg a titok!Bev.: Egy jegyesoktatás során elmondtam szépen végig, hogy mit kíván a férjtől ez a szakasz: legyen vezetője, feje a felességének, de úgy, hogy a vezetésben a meghatározó indíték a szeretet kell legyen! Legyen gondoskodó a felesége és családja iránt, megint csak szeretetből. Tehát vezesse és gondozza feleségét úgy, hogy önmagát odaáldozóan szereti őt. Elmondtam, hogy a feleség pedig ebben a felelős szeretetben élve engedelmeskedik férjének, vagyis követi őt és tiszteli, felnéz rá! Ezek után elmondtam, hogy ez pedig úgy kell menjen, hogy idézet sor értelmében, a házasságban kiábrázolódjon Krisztus és az egyház kapcsolata, és így végső soron maga Isten tökéletessége. Mikor ide értem a vőlegény döbbenten csak ennyit mondott: „Hűha!” Tudtam, hogy megértette, de azt is tudtam, hogy látja „ez nem fog menni, ez túl sok, ehhez én kevés vagyok!”

Az egész Efezusi levél az egyházról szól.

Itt pedig a legszorosabb emberi kapcsolatról beszél a házasságról és ezt zárja azzal a mondattal, hogy ő bizony nem is a házasságról, férfinak és nőnek szövetségéről beszél, hanem Krisztusról és az egyházról! Arról beszél, hogy Krisztus és mi hogyan tartozunk össze! Azt mondja Pál, hogy ez egy titok, de hadd nyíljon ma számunkra mind jobban ki e titok!

Ma hálát adunk az itt jelen levő jubiláló (és nem jubiláló) házaspárok eddigi életééért, házasságáért és áldást kérünk a további utukra. Az igehirdetésben most így a Krisztus és a gyülekezet, valamint a férj és feleség közti összetartozás lesz a téma, de úgy, hogy folyamatosan átmegy egyikből a másikba és vissza! Nyíljon hét ki e titok!

1. A titok: a Szövetség Jézus Krisztus és az egyház között: A kereszt és a házassági eskü. Jövő vasárnap néhány fölnőtt ember fog konfirmálni, keresztelkedni nálunk, és a legutóbbi előkészítő beszélgetésen felmerült a kereszt, mint szimbólum, a Krisztus ábrázolás kérdése! Roppant érdekes volt, mert nagy kérdés ez, talán a régebbi gyülekezeti tagok közt is. Hiszen a római egyház, de az evangélikus is használja ezt a szimbólumot, mi nem. Akkor hol a kereszt helye a mi hitünkben?

Mit szólsz hozzá, ha azt mondom: elsődleges helye a szívedben van! A kereszt azt jelenti, hogy Jézus Krisztus iszonyatos kínhalált halt, végtelen megalázottságban és kiszolgáltatottságban, azért, hogy Isten mindazt a bűnt: - hazugságot, haragot, önzést, káromlást, rendje, törvényei elleni lázadást  - amit csak elkövetsz életedben: megbocsássa, ha megbánva bocsánatot kérsz érte. A szövetség ezt jelenti:

Ő odaadta magát érted, hogy te ezt elfogadva az egyházban, a gyülekezetben kövesd őt hálából e nagy szeretetért!


Ez a házasság titka: Ilyen szövetségben vagyok a feleségemmel!  Életemet odaadva vagyok ura = felelős döntéshozó, gondoskodó férj, és ezt tapasztalva vagyok őt tisztelő, követő feleség, de nem alárendelve, hanem a szeretet által mellérendelve, mint ahogy Jézus is a barátainak mondott bennünket! Krisztus és egyház – férj és feleség: szövetségesek vagyunk, kik szorosan, elválaszthatatlanul: egy utat járunk.

Testvér! Ami megvan ebből, azért adj gyorsan hálát, mert olyan gazdagságod ami nem mindennapi! Ami pedig hiány ebből azért kezdj el könyörögni és kezdj el tenni igyekezni, hogy le ne maradj valami jóról, hanem betöltse házasságod és hited a küldetését!

2. A titok: Megtartó ereje van, csak élj benne! Ennek a szövetségnek bizony megtartó ereje van! Sokat mondják nekem, és most a házasság előtt, vagy nélkül valók figyeljenek nagyon, hogy „nem a papír tart össze!” Válaszom erre: „ez így van. Ezen nincs mit vitáznunk, egyetértünk!” De aztán megkérdem: de azt tudod ugye, hogy az a papír szól valamiről? Mint ahogyan a személyi igazolványom nem én vagyok, sem az anyakönyvi kivonatom, sem a jogosítványom..., de ezek szólnak valamiről! Ahogy szól valamiról a konfirmációi emléklapom is, a fenntartói járulék befizetését igazoló nyugtám, vagy átutalási megbízásom is. Ahogy szól valamiről az iskolai bizonyítványom a nyolc osztálytól kezdve az ötödik diplomáig mind!

Emberileg szólva ezt kell mondjam: ha nem vettem volna feleségül a feleségem, már nem lennénk együtt!

És itt magamról beszélek! De ez a szövetség összetart! Ez a szövetség megtart! Ahogyan Krisztushoz kiáltasz, mert bajban vagy, mert valahol fáj az élet és átéled, hogy ő megsegít, átsegít nehéz időszakokon: legyen az betegség, gyász, adósság, munkanélküli idő, vagy csak egy feszültebb, terhesebb időszak is, úgy tart meg a szövetség, hogy  de nekem ő a feleségem, nekem ő a férjem, akivel szövetséges társak vagyunk! Vajon csak egyetlen embert ismerek, aki eddigi házassága során már egyetlen egyszer is kinézett az ablakon...?

Tudod: „ a szomszéd... mindig zöldebb”! Vajon egyetlen embert ismerek, aki megfeledkezett egyszer is társáról?


És a gyülekezetben egyetlen ember lennék, aki úgy jött ma ide, vagy bármikor, hogy „Uram, bocs, de annyi minden volt...” Nem hagytad el az Úrral kötött szövetséged egy percre sem? - és mégis itt vagy, itt lehetsz, mert a szövetség megtart, mert a kereszt és a nyitott sír érvényes most is, érdemtelenül is! És ugyanígy a házasságod is érvényes, akkor is, ha van mit megbánni, van miért bocsánatot kérni!

Lásd így e titkot: a szövetsége Krisztussal megtartja életed életre és örök életre, a szövetség  társaddal megtart benneteket együtt, az úton, hogy gyümölcsöző életet élve meg is érkezzetek!
Légy hálás a szövetségért!


3. A titok: Nincs véghatár! Arra szeretnék még rámutatni, hogy amint a Krisztusban való hitünkben, gyülekezetben való helyünknek, szolgálatunk nincsenek korlátai, úgy a házasság sem szorítható, vagy szorul ilyen keretek közé! Olvastunk biztos többen a bácsiról, aki felesége sírjára is kiviszi az üdvözlőlapot. Magam nem értek vele így egyet, mert elengedni is meg kell tanulnunk és pont a határ nélkül valóság egyik jele, ha tudom a hit által, hogy ő csak  előre ment oda, ahol már nincs fájdalom, és tudom, hogy megyek én is  utána, csak még van itt valami dolgom. De értem a bácsit. Jézussal kötött szövetésünk életre és örök életre szól!

Nincs idői korlátja, sőt Istennek életünkben való munkálkodásáról azt mondja az ige, hogy Isten mérhetetlen erővel munkálkodik rajtunk! Így házassági szövetségem is érvényes itt és ott, most és örökké, és nem befejezett sosem, míg úton vagyunk.

De mondhatja valaki, hogy ő nem akar ünneprontó lenni, meg szép is, jó ez így, csak olykor nem, vagy csak nehezen működik! Egyet tudj: Jézus részéről működik! A hiba a mi készülékükben van, akár a házasságomról, akár a keresztyén hitem megéléséről legyen szó! De igazad van abban, hogy az is, ahogyan tagjai vagyunk egyházunknak és az is, ahogyan férj és feleség vagyunk sok kívánni valót is hagy maga után. De hisz tökéletlenül úton vagyunk a tökéletesség felé.

Tanuljuk, gyakoroljuk, éljük e szent szövetséget! Jézus azt mondta: „Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig!” Hidd ezt biztosan: ebben semmi feltételes, semmi függő nincs! Ő teljes hatalmával szeretetével, és jóságával velünk van!

Bef.: És azt is tudjuk, hogy Jézus győzött és mint győzelmes, dicsőséges Úr jön el értünk! Ezért merjünk így imádkozni most és mindenkor: „Isten élő Lelke jöjj: győzedelmet adj!” Ámen.