Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra? (Eszter 4,14)

 

 

 

 

Vészhelyzetben...

 

Kedves Testvérek! Jézus feltámadása utáni héten, a tragikusan népszámlálási adatok ismeretében szinte félrevert harang zúgása, vagy hajnali riadószerű ébresztő ez a mai igeszakasz! Arról szól ez az ige, hogy végveszély van és csupán egyetlen megmenekülési lehetőség van! Joggal kérdezed, hogy miről van szó?

Tehát: a történet arról szól, hogy a zsidók kisebbségben vannak egy nagy birodalomban, ahol egy közülük magas rangra emelkedett és egy közülük, aki jóval lejjebb van, de tisztán látja a dolgok állásást! Aztán valakinek nagyon bántja az önérzetét, hogy ezeknek a zsidóknak saját törvényük van és nem simulnak bele a össztársadalmi, nemzetközi... elvárásba. Következésképpen a fő erő az ő elpusztításukat tűzte ki célul! Ekkor üzen Mordokaj a maga tisztánlátásából Eszternek, a királynénak, hogy tegye meg, amit egyedül ő tehet meg. És bár Eszter kellően meg van rémülve, hisz a törvényben az, hogy nem mehet a király elé csak úgy be senki, mert az az életével játszik, Mordokaj határozott szavára válaszolva azt mondja, hogy  rendben, bemegy, de a többiek böjtöljenek és imádkozzanak érte!

Fordítsuk le mai valóságra a történetet! Az európai történelmi keresztyénség teljesen összeomlóban, sőt letűnőben van. A XIX. század óta, a felvilágosodás óta, bizony különböző címszavak, eszmék és ideológiák fő ellensége nem más volt, mint a keresztyén egyház. Ezen belül is a Jézus Krisztushoz hűséges emberek. Mindegy, hogy  fasizmus, kommunizmus, vagy liberalizmus: ők mind fennakadtak a keresztyén értékeken, fennakadtak Jézus követőinek tisztaságán, erkölcsösségén, befolyásolhatatlanságán, igazságán! Megoldás ki kell őket irtani! A módszer mindegy kivégzés helyben, vagy távolban, megvesztegetés, megfélemlítés, elbizonytalanítás... Csak legyenek egyre kevesebben, legyen egyre kevesebb az erejük, csak fogyjon a terük, a befolyásuk.

Néhány szám: 1930-ban Magyarországon a  8,6 millió lakosból, 2000 híján mind valamelyik felekezetbe tartozott. 1949-ben a 9,2 millió már 12000 nem tartozik sehová, de még ez is elenyésző! 2001-ben 10,2millió lakosból egyházhoz való tartozását immár csak 7,6 millió vallotta meg. 201-ben pedig a már csak 9,9 millióból mindössze 5 millió vallotta meg.

Mi reformátusok úgy állunk, hogy az előbb említett évek szerint ez az eredmény: 1,8M., 2M., 1,6M., 1.15M.

De! Ma Magyarországon ott tartunk, hogy ez az ötmillió sem egyházi nyilvántartásban szereplő, templomos, bibliás, imádkozó, szolgáló, Krisztusnak engedelmes, mert akkor ez még mindig többség lenne! Hanem ennek többsége hiszi, hogy van Isten (melyik is?), illetve tudja, hogy  egyszer, valahol valamikor keresztelték... de vallását nem gyakorolja, hitének látszata szinte nincs, hiszen azt sem egészen tudja, hogy mit kíván tőle az Úr, nem hogy aszerint éljen! Így aztán van ma egymillió házasság gyermek nélkül és van egymillió házasság egy gyermekkel! Van, becsülhetően egymillió alkoholista, utak mellett kilométerenként egy örömlány, egyre több HÍV+ és szüzességét rég elvesztett tizenéves, akikben talán már fel sem merül a kérdés, hogy „egy, vagy mindegy?” - mert hát mindenki ezt csinálja! Van temérdek ember, akinek esze ágában sincs dolgozni, majd mások gondoskodnak róluk és vannak sokan, akinek erkölcsi alapjuk, hogy ha van másnak elveszem, mert jogom van hozzá!

Nem folytatom, mert nem hangulatot szeretnék kelteni, nem azt szeretném, hogy akkor most együtt sopánkodjunk, mert nem ara tanít az ige! Hanem azt szeretném, hogy lássuk meg: végveszélyben vagyunk, ezért nekünk magunknak fel kell ébrednünk Csipkerózsika álmunkból, és az Úr szolgálatába kell állnunk! Tehát úgy, mint Mordokaj meglátta: vészhelyzet van: elpusztulunk! MI is lássuk meg: vészhelyzet van nálunk is! Ám meglátta Mordokaj, hogy egyetlen esély a király elé állás, mi is vegyük észre és vegyük a szívünkbe: egyetlen esély,a KIRÁLY KRISZTTUS elé állás!

Tehát: Vedd számba: immár nincs veszteni valónk! Ébresztő! Oda kell állni az ÚR elé, oda kell szánni magunkat Jézus hűséges követésére! Oda kell szánni magunkat igeolvasásra, buzgó imádságra, bizonyságtételre és szolgálatra!

Nincs kibúvó! Aki Jézusé annak most ébrednie kell és kockázatok árán is szolgálnia kell! Nem lehetsz langyos!. Nem elég, hogy itt voltál, aztán a jóleső ebéd után kellemesen szundítsz eget és eltelt a „hét”: majd jö9vő vasárnap folytatjuk! Íme egy nem ma született vers:

 

 

 

Dsida Jenő

 

MENNI KELLENE HÁZRÓL HÁZRA

 

Nem így kellene hűvös, árnyas

Szobából, kényelmes íróasztal

Mellől szólani hozzátok, jól

tudom. Menni kellene házról

házra, városról városra, mint

egy izzadt, fáradt, fanatikus

csavargó. Csak két égő szememet,

szakadozott ruhámat, porlepett

bocskoromat hívni bizonyságul

a szeretet nagy igazsága mellé.

 

És rekedt hangon, félig sírva,

Kiabálni minden ablak alatt:

Szakadt lelket foltozni, foltozni!

tört szíveket drótozni, drótozni!

Testvérek! Jézus Krisztus azért halt meg, hogy minket üdvözítsen! De nem csak bennünket, hanem mindazokat, akik általunk is meghallják és szívükbe veszik szeretetét, váltságművét és élnek őt követő hálás életet! Ne hagyjuk veszni szeretteinket, népünket! Álljunk oda az ÚR elé! Ámen.

 

 

 

 

77.1., 168.1-4., 171.1., 471.1., 397.1-5.