"A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.” (Gal. 5,22-23)

 

Pünkösd!

 

 

 

Bev.: Mi győzhet meg a hit gazdagságáról? Ha én győznék meg valakit, az igen rossz lenne! Konfirmáló ifjaink is megtanulták, hogy Jézus feltámadásának sincs  más bizonyító jele, int az üres sír, a Feltámadott megjelenései és, ami mai is tapasztalható: hogy ha valaki szívébe fogadja Jézust és elkezdi őt követni, annak megváltozik az élete!

Megváltozik, mert kapja szívébe Isten lelkét, az pedig elkezd benne munkálkodni és drága, szép gyümölcsöt érlel meg bennünk. Erről szól mai igénk! Pünkösd: Isten lelke a mi lelkünkben végez valami csodás munkát, melynél fogva magam is megváltozom.

Pál kilenc tulajdonságban sorolja fel Isten lelkének gyümölcsét életünkben.  Vegyük ezeket sorra.

Szeretet: Azt ige itt egyértelműen a mindent odaadni tudó, önfeláldozó viszonzást nem váró szeretetéről beszél. Arról, ahogyan Isten szeretete a világot: engem és téged, amikor Jézus elküldte, odaadta érted és értem, hogy mi nyerjünk általa bűnbocsánatot és örök életet! Mondhatod, hogy  így mi nem tudunk szeretni! Igazad van, ezért kell a Szentlélek hogy megtanítson rá, hogy képessé tegyen rá!

Öröm: Egy hónappal ezelőtt itt járt hazánkban egy keresztyén ember, egy testvérünk, aki kezek és lábak nélkül jött e világra! Tessék elképzelni, hogy  mennyi bánat, keserűség, sérülés lehetett az ő életében! Mikor már iskolás is volt, hányszor bánthatták, hogy  veled nem lehet focizni, te nem udvarolhatsz senkinek, mert úgy sem kell egy ilyen... Azt mondta ez az ember: „életem egy pontján megálltam és azt gondoltam át hogy  haragudjak Istenre, azért, amim nincs, vagy hálát adjak neki azért, amim van?!” Ez az ember boldog ember! Felesége és gyermeke van! Hirdeti Isten igéjét és hatalmát e világban sokaknak, nálánál látszólag egészségesebb embereknek! Az öröm, nem pillanatnyi állapot életünkben, hanem szívünk állandó állapota lehet, ha Isten lelke bennünk van! De fáj,  mikor csak a panasz árad belőlünk! Mérgezzük vele magunkat és egymást... Kérd Isten Lelkét, hogy  munkálja ki szívedben az örömöt, az igazi elvehetetlen, hálás örömöt, és árasszuk azt szét környezetünkben!

Békesség: Egy istentisztelet után a testvérektől az ajtóban elköszönve egyik nénitől, aki vendég volt, de ismertem megkérdeztem, hogy y hogy van, mire ő mondta, kicsit öregesen, hogy jól, azt nem engedtem el, hanem valamiért megkérdeztem: „és békessége van?” Teljesen megdöbbent e nem várt kérdésre. Itt ma mi is feltehetjük e kérdést: van békességünk? Belső igazi?. Hogy bár zakatol körülöttünk a világ, jönnek mindenféle hírek, elborítanak minket temérdek tennivalóink, velünk szembeni követelések és mégis lehet bennünk békesség! Ez is Isten Szent Lelkének gyümölcse! Nem terem meg bennünk másképpen! A lélek gyümölcse a békesség!

Türelem: Mikor fiatalokkal beszélgettem arról, hogy  e tulajdonságok közül melyikből van nekik a legkevesebb, akkor sorra ezt választották. Igen, a felpörgetett világban nincs türelmünk! Vagy harminc éve énekelte egy rock zenekar, hogy  „Mindent akarok, mindent akarok, most rögtön, de azonnal!” Isten igéje úgy tanít minket, hogy jó várni az Úr szabadítására! A tanítványok is várták a pünkösd eljöttét és álmodni sem mertek arról a csodasorozatról, amire őket a Lélek kitöltése után Isten használta! Érlelődjön csak bennem a türelme a Lélek által!

Szívesség: Úgy szoktuk ezt mondani inkább, hogy jószívűség! Ismerek valakit, akihez nem mehetek el meglátogatni, mert tőle nem lehet üres kézzel eljönni! Gondolj bele: egy irigy és önző világban micsoda jel, mily feltűnő jel: valaki nem önző, nem irigy, ha jószívű, valakinek a szívesség az egyik fő tulajdonsága! Hogyan lehet ez? És kiderül: Isten Lelke műve! És még boldog is vagyok benne!

Jóság. Mind jónak tartjuk magunkat. Aztán jön egy váratlan élethelyzet és kiderül: jóságunk mit sem ért! Jézus világosan beszél: „Senki sem jó, csak az Isten!” De ebből a jóságból ad az övéinek Szentlelkén keresztül!

Hűség, Az a tapasztalatom, hogy bár nagy szükségünk van rá, mégis, gyakran már nem is törekszünk rá, hogy meglegyen, mert ma úgy sem megy, úgysem divat... Egy kollegám mondta el, hogy egyik vasárnapra bejelentkezett istentiszteletre egy idős házaspár, hogy ötvenéves házassági évfordulójukon szeretnének az istentiszteleten egy kicsi megemlékezést! Eljöttek, ott volt a család is. A lelkipásztor felolvasta nekik a házassági esküt, mit 50 évvel ezelőtt, mondtak el, fogadtak meg egymás és az ÚR előtt és elmondta, hogy  lám: működik! Nekik sem volt könnyebb az élet, a házasság, a család. De Isten Szentlelke megérleli bennünk a hűség gyönyörű gyümölcsét, és lehet élni „holtomig, vagy holtáig” hűségesen! De igaz ez a hitre is, mert oly könnyen megfáradunk, elerőtlenedünk: lehet hűségesnek lenni imádságban, bibliaolvasásában, szolgálatban is! Isten Lelke tudja elvégezni bennünk!

Szelídség: Az a tulajdonság, amellyel indulataimon uralkodom! Nézz Jézusra! Viszi a keresztet, gúnyolják, köpködik és hallgat. Nem gyalázkodik, nem átkozódik! Fenn van a kereszten és nem szól  le, hogy „majd még megfizetek...!” hanem imádkozik értünk. Megvallom, hogy elcsodálkozom szelíd ismerőseim, hittestvéreim előtt! Olyan: „De jó nekik” érzésem van! Sokkal jobb szelídnek lenni, mint durcásnak, mérgesnek. Tudom, hogy utálatos vagyok, mikor méregzsák vagyok, és kéretlenül is fújom a magamét. Szelídség: a Lélek gyümölcse!

Önmegtartóztatás: Vagy más szóval mértékletesség! Tudom, hogy van határ! Mindegy miről legyen szó, tudok megelégedni még akkor is, mikor a folytatás lehetősége ott van még előttem!

Isten minket Lelkével is megajándékozni akar, hogy  Lelke megérlelje bennünk nemes gyümölcsét!

Az úrvacsorában elkötelezzük magunkat, hogy  jöjjön szívünkbe a Lélek és érlelje meg gyümölcsét bennünk! Ámen.

 

 

 

 

370.1., 370.2-3., 372.1., 463.2., 463.3., 440., 463.4.