„Erre Félix elnapolta az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról, és így szólt: „Amikor Liziász ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben.”

Ugyanakkor megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őrizetben Pált, de enyhébb fogságban; és az övéi közül senkit se akadályozzanak abban, hogy szolgálatára legyen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt: „Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak.” Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta, és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porciusz Fesztusz lett Félix utóda. Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvébe akart járni a zsidóknak. (Apcs.24.22-27)

 

Meddig még...?

 

 

Már többször is említettem, de mai igénk alapján újra mondom, hogy bevallottan, vagy nélküle, de életünk egyik legnagyobb hiánycikke ma a türelem! Nem új keletű probléma ez, de a mai élettempó mellett még égetőbb, mert még türelmetlenebbek vagyunk, mint valaha! A 13. zsoltár így kezdődik „Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? „ Zsolt.13,2). A múlt héten olvasott ézsaiási szakaszban (És 40.) pont ezért feddőzik az Úr...

Mai igénkben Pál élete egy kétévnyi szakaszát fogjuk látni, és Urunk ebből fog bennünket a türelem és tűrés nehéz útján megerősíteni.

1. Nincs ok! Pált elfogják és bár a hithű zsidók kivégezni akarják római fogságba kerül. Ebben a fogságban tölt el két esztendőt úgy, hogy nem történik ügyében semmi! Két év börtön a semmiért! Nem tett semmi rosszat. Amivel vádolják, hamis vádak, csupán vádaskodás. És mégis kettő év börtön, és nincs tárgyalás, nincs ítélet. Lehetne a gyülekezetekben, lehetne úton Rómába, de nem, egy jeruzsálemi börtönben várja sorsát, ahol a gyülekezet tagjai látogathatják, vihetnek valamit szükségeire és kész.

Képzeld bele magadat ebbe a tétlenségbe kényszerített állapotba! Mennyi belső lelki tusa, őrlődés, harag és düh lenne benned, bennünk! Hányszor átgondolnánk, hogy mit rontottunk el, mit kellett volna másképpen, vagy, amit oly sokszor hallok, hasonló élethelyzetben: „Mit vétettem?”

És lám azt kell mondja? Semmit! Nem vétekért való büntetés ez! Általában nem! Ha mégis meg kell bánni azt a vétket és jön a feloldozás is! De Pál türelemmel várja sorsát, ítéletét!

Két év! Mily hamar elfogy a mi türelmünk hasonló élethelyzetben: betegség, gyász, depresszió, megoldatlan életkérdések. Munkahelyi kérdések. Zúgolódunk, lázadunk, kesergünk, vádaskodunk, vagy épp magunkat kárhoztatjuk! A türelem drága kincs! Türelemmel lehet kivárni Isten szabadítását!

2. Fogva tartói: Nehezíti a helyzetet, hogy milyen emberek miatt vagyunk gyakran ilyen partvonalon kívüli élethelyzetben. Pált Félix helytartó tartja fogva. Félix hírhedten korrupt. E szakasz is ír róla: azért tartja Pált fogva hát fizet érte valaki, illetve, hogy e fogságban tartással tetszelegjen a zsidóknak, akik fölött uralkodik. Kettős korruptság: minden irányban jó fejnek látszani! Felesége zsidó származású: tehát a törvény szerint bűnös, mert nem zsidó férfihoz ment feleségül, az már csak hab a tortán, hogy Félix már nem is első férje... Így mikor Pált meghallgatják az új hit,,a Krisztus követés felől, bizony megrémülnek, mikor még az ítéletről is szó kerül! Azt mondhatni, hogy Pált, megvesztegethető, tisztességtelen emberek tartják fogva! Olyanok, akik semmilyen szempontból sem jobbak, vagy nagyobbak nála, legfeljebb a kapott hatalomban, de erkölcsileg, emberileg sehol sincsenek hozzá! Ez a második, ami nehezíti Pál helyzetét, de hasonló esetben a mi helyzetünket is: azt látni, azt megélni, attól szenvedni, hogy semmirekellő, méltatlan emberek miatt vagyok félreállítva, kihagyva, mellőzve. Meddig lehet ezt tűrni?

3. Türelme forrása: Honnan volt Pálnak türelme? Mit csinál ez idő alatt? Ugyanazt! Bizonyságot tesz Krisztusról. Róla, mint megfeszített és feltámadott Úrról, aki eljön ítélni éleket és holtakat! Pál erőforrása Krisztus! Aki maga is türelmesen elviselt és elvisel bennünket. Aki maga is felvette keresztjét és hordozta azt, sőt hordozta őt a kereszt, míg nem halt! Pál meg-megjelenik Félix előtt és bizonyságot tesz neki is! Nem fél tőle, hanem a teljes evangéliumot elmondja neki is! Közben fogadja az őt látogatókat, talán levelet is ír, üzen, vigasztal másokat,  mert ő ilyen!

Meg vagyok győződve róla, hogy sokat imádkozott, hogy sokat kereste az Úr akaratát e kétévi fogság üresjáratában. Ám közben nem tétlenkedett, nem  kesergett, búsongott, hanem úgy szolgált, ahogy tudott! Ha voltak is nehezebb napjai (hogy ne lettek volna: ember volt!) talán többet imádkozott, netán sírt is néha, de nem adta fel, nem keseredett meg, hanem várta türelemmel és reménykedően, hogy az Úr tegye, amit jónak lát, ahogy ő látja jónak!

Türelme forrása: a Krisztusban való teljes bizalom és a Krisztusról való bátor bizonyságtétel!

A mi  legnagyobb kísértésünk ebben (ahogy én látom) mikor elfogy a türelem, nem az Úrhoz szaladunk, nem istentiszteletre, igeolvasására, imára igyekszünk még jobban, hanem nagyon nagyon gyorsan feladjuk, azt mondjuk, „még az Úr sem segít” és megyünk a magunk feje után! Aztán jöhet utánunk az Úr, mint Jó pásztor, hogy kimentsen saját butaságainkból!

Nézz fel Pálra, nézz fel Krisztusra! Türelem! Tudja az Úr a dolgát! Tudja mikor minek kell történnie, mikor kell kicsit megállítson, vagy lelassítson bennünket. Tudja, mikor pörögsz túl, mikor kell kivonjon egy kicsit a forgalomból! Tudja, mikor kell egy másik, talán nagyobb teherhordózáshoz megerősítsen! Tudja, mikor kell megvizsgálja a hitben való hűséged, kitartásod! Tudja, hogy a türelemre szükségünk van, adja is, de hozzá olyan élethelyzeteket is ad, amihez meg kell tanuljuk Tőle a türelmességet!

Sok más esetben nincs ok, és ráadásul más emberek is közrejátszanak életünk olyan helyzeteiben, mikor a türelem iskoláját kell járjuk! De nem véletlen!

Merjünk ma bátran türelemért kiáltani Urunkhoz, tudva és elhívén, hogy Ő ismeri ügyünket és végzi dolgát hatalommal és igazságban!

Ez a hit gazdagsága! Ámen.

 

 

135.1., 42.1., 168.1-4., 369.1., 272.1., 272.4-6.