Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében! Ef.6r10.

 

 

Bev.:  Különböző készülékeinket tesszük fel rendszeresen töltőre: telefon, tölthető elemek, laptop... Én töltőm, te töltőd, mindegy kié, mert kompatibilis... Ha tölteni kell, akkor töltsünk! Az istentisztelet ehhez hasonló: rácsatlakozunk a töltőre és töltődünk. Ez a töltődés pedig igei parancs, mint azt olvastuk. Nem a szakaszt fogom végig elemezni, alapvetően ennél az első versnél szeretnék maradni.

1. Végül: Mikor majdnem a levél végére ér Pál, akkor vezeti be a zárószakaszt így: „végül pedig” „A továbbiakban, ami még hátravan:” Miért is, mert előtte elsorol egy sor emberi élethelyzetet, ahol új rendet ad a keresztyén gyülekezetnek és ezek felvállalásához, megtartásához, bizony erő kell – különösen egy meglehetősen ezekről másképp gondolkodó társadalomban! Az első volt a házasság, ahol azt parancsolja a férfiaknak, hogy szeressék feleségüket! Ó, igen, kiáltjuk, hát ez volna a természetes. De nem az! - mégpedig a bűn rontása  miatt! Könnyű szeretni házastársamat a születésnapján, vagy fizetésemeléskor. Nehezebb fáradtan, megviselten, vagy mikor az jár az eszemben: „Nem értem, miért nem érti meg, hogy...” De, a nőkre is igaz mindez... Tanulja tisztelni a férjét! Erő kell ezekhez, hisz a világ egész normákat Aztán a szülő gyermek kapcsolat. Mikor pár leírja, hogy a gyermek engedelmeskedjék, az apák pedig neveljék, akkor újat mond! A gyermek tulajdon volt, szabadon azt lehetett  vele tenni, amit csak akart az ember! Akkor túladni volt egyszerű egy gyermeken, ma feladni a nevelést egyszerű! Valami kabaréban volt, hogy azt mondta a beszélő, hogy beült este egy bárba és azon csodálkozott, hogy rajta kívül mindenki 15 év körüli... Erő: hogy vállaljam, mikor van fektetés, hogy van előtt imádság. Erő, hogy kiálljak a hittanra íratás mellett... Erő, hogy tudjak gyermekemmel őszintén beszélgetni.És a harmadik terület: Főnök beosztott viszony! Ha most azt sóhajtottad, hogy „na arról jobb nem beszélni”, akkor talán erről kellene még többet. Ott egy rabszolgatartó világban szól az ige: úgy engedelmeskedni, mint Krisztusnak! És úgy bánjatok velük, hogy ti is velük együtt ítéltettek ugyanazon Krisztus által! Ezt vállalni ma a cégnél? Ehhez erő kell! Az élet három területe, ahol apróságokon múlik a Krisztus követésem, ahol el lehet lenni beleolvadva a nagy általános maszlagba, de Krisztust követni – erő kell!

2. Ereje mértéke! De lássuk milyen ereje van Krisztusnak! A levél első része szól erről: „mérhetetlen” 19v. = nincs olyan mértékegység, ami ezt mérné! Azaz egy van: 20v.: feltámadt! Isten feltámasztotta őt a halálból! Itt nem 220, vagy 380 jön! Itt paksi MW, vagy 10 Hirosíma. Itt nincs mérték, mert olyan erő munkálkodik, ami emberileg elképzelhetetlen: halottat feltámasztó erő! Emlékszünk Lázár sírjánál.. Jézus szól, de rögtön akadékoskodik az ember (Márta: negyednapos!)Mondok példát: 20 évvel rendszerváltás után, már nem is álmodtunk órarendi hittanról... Ha döcög is és néha álomszerű, de van!Mikor szembenézünk kisebb települések fogyásával s máshol új gyülekezetek születnek, templomok épülnek... Ez az erő áll rendelkezésünkre: Nincs halott, nincs halott ügy, van feltámasztó hatalmú erő, mert Jézus győzött.

3. Az ellenség: Erre az erőre pedig azért van szükségünk, mert harcban vagyunk, méghozzá több fronton is! Harcunk pedig nem a szomszéd nénivel van, nem a másik emberrel, hanem Isten ellenségeivel, a gonoszság lelkei ellen! Velük szemben tehetetlenek vagyunk! Milyen nap van ma: péntek 13. Aki eddig nem tudta, annak jó, aki tudja annak is. Aki fél vagy megijedt: tudd meg, ez csak az előszoba a temérdek átveréshez, eltérítéshez, a halálba, kárhozatba való elirányításhoz!

 

Az ellenség célja: eltéríteni Jézustól, az  ő követésétől, a hűségtől, a szolgálattól, az igétől, a gyülekezettől, az úrvacsorától, hogy neki légy teljesen kiszolgáltatott! „nekem ezek nem kellenek, megy nélküle is, van saját hitem...” Teljes átverés! És mit hiszel? És kihez tartozol?A felöltözés Krisztust felvenni! Ezért tölteni kell. És sokat kell tölteni! Itt így mondja: öltözzed fel a fegyverzetet. Ezt most nem elemzem, de megbiztatlak: bizonyos, hogy nála van: bocsánat, kegyelem, új élet,  reménység beteljesedése, örök élet! Ámen.