„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat.” Tamás erre így szólt hozzá: „Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?” Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt.” Fülöp így szólt hozzá: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!” Jézus erre ezt mondta: „Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát? Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek.” (Jn.14,1-11)

 

Látva...

 

 

 

 

Bev.: Nagy ajándék a szemünk, az értelmünk! Isten így alkotott meg bennünket: látunk, s amit látunk, agyunkkal feldolgozzuk. Vannak azonban olyan területei az életnek, ahol a szemünkkel nem látunk, a szokásos agyi, értelmi munka kevés. Míg egyszerű megtanulni számolni, vagy olvasni, és aztán megy egy életen át, a lelki dolgok valóságát látni, érzékelni, egy életen át hinni, már sokkal bonyolultabb számunkra. De tudja ezt Jézus és azért mondja el e mai igéket is!

1. Van üdvösségem? Jézus komolyan veszi a kérdést, mikor az ember bizonytalankodva, talán félve is, de azt kérdi: „Valóban van üdvösség? És nekem is van üdvösségem? Van ilyen egyáltalán, hogy örök élet?”  Ezért beszél róla vigasztalóan és tanítóan egybe. Elmond egy egyszerű bekövetkező menetrendet: elmegy helyet készíteni, és ha kész, értünk jön, hogy odavigyen. Az út pedig ő maga: úgy, hogy számunkra az életben az út az igazság és az élet maga Jézus Krisztus!

Igen, ha ez nekünk is ennyire egyszerű lenne, akkor nem volnának kétségeink, félelmeink. Akkor zsebünkben a megváltott belépővel, vagy helyjeggyel, már szinte ott is éreznénk magunkat. Csakhogy itt küzdünk, szenvedünk, sírunk, vagy reménykedünk, jövőt építünk, vagy épp már a múltba révedezünk. De Jézus szavai világosak: a helyünket ő készíti el, ő visz oda minket, számunkra pedig Ő maga az odaérkezés, úgy hogy életükben ő az út az igazság és az élet.

2. Hogyan láthatom meg? Fülöp nem akadékoskodik, hanem egyszerűen hús-vér ember, aki nem érti ezt egészen. Ő látni szeretne. Kérése egyszerű, bár bizonyára maga is tudja, hogy ez nem egészen így működik. Szeretné látni Istent, és akkor olyan egyszerű lesz hinni, hogy valóban Jézus a Krisztus, az üdvözítő, aki bevisz minket a menny világába! Ha Jézus valóban Isten Fia, akkor ugyan, nyíljon meg egy kicsit a menny, lehessen belátni a számunkra láthatatlan világba, csak ez kicsit bekukucskálni oda Isten trónusa elé, és akkor már gyerekjáték lesz hinni, és üdvözülni... Nekünk is sokszor lenne így egyszerűbb. Egy kicsit belátni a függöny mögé... Egy kicsit, valami biztosítékot kapni, egy zálogot, mint egy belépőjegy... Mert hisz oly nehéz érteni Jézusnak ezeket a szavait: elmegyek helyet készíteni, ismét eljövök, magamhoz veszlek... és addig út igazság élet: de itt az utak keszekuszák (és tele kátyúval, döccenővel), az igazság viszonylagos (mikor melyik igazság van érvényben), az élet, meg.... (arról jobb ha nem beszélünk!). Jézus tudja ezt! Ezért tanít! Mint mikor leülünk gyermekünkkel és tanítjuk a szorzótáblát... Ő is tanít minket: elmegyek, helyet készítek, eljövök magam mellé veszlek, addig: út igazság élet. Ez a lecke!

Az Atyát nem mutathatja meg, de tanít, hogy lássunk. És ad egy-egy bepillantást nekünk abba a másik világba. A gazdag és Lázár példázatában ezt olvassuk: „Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették.” (Lk.16,22)

Ha az Atyát nem is láthatjuk, nem mutathatja meg, bizonyosak lehetünk felőle, hogy ő mindent elkészített, Hisze ezért áll a kereszt, és van nyitva a sír!

3. Lássak hát! Végül azt mondja: ha a lelki látásod nem elég, ha a bizonyosságodnak híja van és nem értesz többet e lelki valóságból, hogy az számodra az egész életben erőforrás legyen, akkor lásd cselekedeteimet, amiket véghezviszek, és higgy azokért! Erre hív: lássuk meg, hogyan munkálkodik köztünk, bennünk! Lássuk csodáit, tetteit. Fedezzük fel gondviselését! Ahogy látták akkor ott a vak meggyógyítását, vagy ettek a kenyerekből. Ahogy mi is átéljük, csodáit, tetteit. Tegnap itt 40 gyermek mérete össze felkészültségét, hogyan tudja elmondani a Biblia egyik másik történetét szépen, szövegűen, tiszta beszéddel, átéléssel. Valaki úgy fogalmazott: ragyogott a szűri, amint hallgatta ezeket a bibliai szövegekkel megküzdő kisebb nagyobb gyermekeket! Hát nem Isten csodája? Itt a templom nélkülinek tervezett város református templomában?

Ezért mondja Jézus: ha nehéz hinnetek szavaimért, hát látva tetteimet, higgyetek a cselekedetekért!