Ámen: bizony, úgy van, úgy lesz!

 

129. Mit jelent ez a szó: „Ámen"?


„Ámen"
azt jelenti, hogy ez valóban és bizonyosan így lesz.
Mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosabban meghallgatta, mint amennyire én azt szívem szerint kívánhatnám.

 

Mert valahány ígérete van Istennek, azokra őbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.( 2Kor. 1,20)

Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.( 2Tim. 2,13)

Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen. (Ef. 3,20-21)

 

 

 

Bev.: Január első vasárnapja óta vasárnapi istentiszteleteinken felolvassuk Heidelbergi Káté napi kérdés feleletét, vagy annak egy részét, illetve a hozzá tartozó igehelyeket. Ma zárul ez a sorozat, hisz ez az év utolsó vasárnapja. Köszönöm azok munkáját, akik vállalták a készülést, kiállást, felolvasását, kommentálást! Köszönöm mindnyájunk figyelmét, türelmét, elfogadását. Fájlaltam, mikor megfogyatkozott a buzgóság, és igyekezet e dologban. Ám végig értünk mi is, és nyilván más gyülekezetek is, hisz több helyen is hasonlóan cselekedtek az év során!

E mai vasárnapunkon a zárásról beszéljünk egy kicsit: az év is véget ér a káté is, a kérdés pedig az „ámen” szócska jelentése. Gazdagodjunk ma általa!

A szó jelentése: a szó maga egyébként a héber, vagy arám nyelvben egy nyomatékosító szó! Bibliákban többször is „bizony” szóval van fordítva! Jézus gyakran használja: a „bizony mondom nektek...” mondatok e szóval kezdődnek. Azt érzékelteti, hogy itt valami hangsúlyos, nyomatékos  kijelentés következik! Tehát egy megerősítő szócska. Az imádság végén pedig úgy, ahogyan káténk fogalmaz: „ez bizonyosan így lesz” Tehát egy meggyőződést fejez ki. Azt mondjuk ezzel a szóval, hogy hiszem, hogy imádságom nem a falnak szólt, nem a semmibe, nem valami bizonytalanra ment, hanem egészen bizonyos vagyok abban, hogy Isten elé jutott imám!

Imám súlya! Ezzel a szócskával imádságom súlyát is megadom! Gondold el: hányszor fejezünk be úgy valami beszélgetést, hogy azt mondjuk: „majd meglátjuk” Az ámennel bezárt ima nem ilyen. Ott bizonyosságod van, hogy Isten hallotta szavaidat! Bizonyosságod van, hogy ügyed az Úr kezében van! Imádra mikor rámondod az áment, akkor annak súlyát terhét szinte átadod az Úrnak! Egyszerűen rábízod dolgod, és hiszed, hogy ez már nála van: „nála pattog a labda”

A bizonyosság forrása: Azért lehet így, mert Isten hatalmas! Hiszen e hatalmában való bizalomból imádkozunk hozzá! Hatalmában ne legyen kétségünk, ám emberek vagyunk és nem vagyunk képesek teljesen ismerni és hinni hatalmát! Ezért is szól az ige erről is! Ő hatalmasabb, mint mi gondoljuk! És hatalmasabban megcselekedhet bármit, mint mi gondoljuk, vagy kérni mernénk, tudnánk! Ez a hatalmasabb, vagy bőségesebb meghallgatás jelenti azt is, hogy gyakran nem is úgy, vagy azt adja, amit kérünk! Mint a 139. zsoltárban olvassuk: „Nyelvemen sincs még a szó, te már azt is tudod” Mert mi kérni sem mindig jól kérünk, de ő jól ad! Sőt, ha mi eltévelyedünk is tőle, ő már igent mondott ránk és ez az igen érvényes imánkra is, ha újra hozzá kiáltunk!

Azt azért tudhatjuk, hogy vissza nem élhetünk az imával, és így az ámen szóval sem. Nem mintha  varázsereje lenne, mert nincs! De minden Isten dicsőségére kell történjen! Nem rólam szól Isten műve, hogy az én kívánságaimat teljesítse. De szól rólam minden ígérete, amit Krisztusban teljesített, így van számomra is bocsánat, szabadulás, gyógyulás, vigasz, remény, erő, élet, örök élet! Ámen.