"Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.”

 

Térjetek meg!

 

 

 

Bev.: Székelyföldön nem találtam egy kisebb falucskába bevezető utat. Megálltam és megkérdeztem egy ott álló öregembert az út mentén. Az meghallgatott és így kezdte az útbaigazítást: „Térjen meg!” csak néztem. Itthon sosem hallottam ezt a kifejezést ilyen értelemben: „forduljak vissza!” „forduljak meg!” Beszéljünk ma a megtérésről, amint azt Jézus is kéri, parancsolja első megszólalásában is!
A megtérés = Ószövetségben megfordulni, de egyben valamit elhagyni, valamivel felhagyni. Újszövetségben a gondolkodásmód megváltozását jelenti megfordulni személyiséggel, életiránnyal.

A megtérés hát az életben valamitől való elfordulás és az Istenhez való odafordulást jelenti, amit kísér az értékrendváltás, a gondolkodás mód, ennél fogva az egész életszemlélet és életvezetés megváltozása oly módon, hogy egyre inkább Jézus Krisztus akaratának és szeretetének követésébe és szolgálatába áll. Tehát nem egy egyszeri történés csupán, hanem az egyszeri döntő történést követően is egy folyamatos cselekvés: Isten akaratának keresése és a megértett isteni akarat tudatos, szoros követése!

Így hát meg kell kérdezzem az új év reggelén: megtért ember vagy? Talán csak vallásos? Talán csak hobbi keresztyén? Talán csak a hit és vallás szép és nemes értékeit találtad eddig? Vagy mazsoláztál Krisztus és a gyülekezet gazdagságából? Jézus parancsa ma mindnyájunknak: „Térjetek meg!” Tehát forduljatok oda Istenhez!

Egy tiszta példa: Anna Az Ószövetségben ma kezdjük olvasni Sámuel könyveit. Íme az első könyv mindjárt Sámuel születésének történetét mondja el. Igazán drámai leírás! Van egy férfi, akinek Elkána a neve, és neki két felsége van. Egyik, akit nagyon szeret Anna, de neki nincs gyermeke. Másik Peninna, ő sorban szüli a gyermekeket és ezzel rendesen bántja is Annát. Igazán nagy a küzdelem a két asszony közt! Mennek a „templomba” - bemutatni az évenkénti áldozatot. Mennek Isten elé, és itt sincs békéje, vagy öröme Annának, mert itt is csak a megalázás éri. Ő egy részt kap az áldozatból, míg a másik asszony gyermekei száma szerint. Hiába mondja neki Elkána, hogy mennyire szereti. Neki, ha nem lehet gyermeke akkor egy senki! Nyilván nincs emberi, orvosi hatalom: teljes a tehetetlenség. Ekkor egy marad: odafordulni igazán, teljes szívből Istenhez! Egy marad: úgy könyörögni Istenhez, hogy essen meg rajtam a szíve! És olyan felajánlást tenni neki, ami valóságosan nagy felajánlás, olyat, amit nem is könnyű megtartani, mert mindent odaadok vele! Így leborul imádkozik: mondja mondja: és kér egy fiút, de úgy, hogy mindjárt fel is ajánlja Istennek! Így egészen más imádkozni! Így egészen más kérni valamit! Így egészen más kimondani az áment: „ez így lesz”! Ennek az imádságnak iszonyú súlya van!

Mikor Jézus a megtérést kéri tőlünk ilyet kér! Nem csak, hogy kezdjek templomba járogatni, kicsit vallásosabban élni, néha imádkozni... Azt kéri: úgy fordulj hozzám, hogy teljesen felajánlod magadat az én követésemre!!

Tudtál-e már így megállni Jézus Krisztus vagy az Atya Isten előtt? Tudtál-e már így imádkozni? Térj meg: szánd oda magadat mindenestül Jézus Krisztus követésére! Add magad neki, mint Anna a gyermekét!

Honnan volt ehhez Annanak ereje, bátorsága? Onnan, hogy érezte elveszett állapotét! Érezte, hogy nincs számra más út! És neked van? Te tudsz valamit magadért tenni? Egy centivel sem hosszabbíthatod meg a hajad szálát! Egy perccel sem tarthatod itt magad, ha menned kell! És se kenyered, se békességed nem te teremted meg, mindent kapsz a Hatalmastól! Nélküle azonban elveszett vagy!

2014: Ma egy új esztendőt kezdünk. Ma itt vagy Jézus Krisztus előtt. Ő pedig már mindent odaadott érted kereszten! Most te vagy soron, hogy valóságosan odaadd magad! Hogy valóságosan megtérj, és neki szánd életedet! Lehet tologatni, hogy „majd”, „még előbb...” tudod jól, hogy semmi értelme! A „most” az most van! Milyen évet szeretnél? - olyat mint Anna élete volt: üreset, terméketlent, könnyest, fájót? Nem, nem! Tehát akkor egy, egyetlen egy lehetőség marad: hallgatni Jézus szavára és odafordulni teljes önátadással hozzá!

Az ő országa pedig közel van, nagyon közel! Ámen.