Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! 1Kor 16,13

 

 

Reformáció 2015 – mit akarunk?

 

 

Bev.: Mindjárt itt van a reformáció 500. évfordulója... Vajon az eltelt időben tudtunk-e úgy Jézus Krisztus követői lenni és azoknak megmaradni, ahogyan reformátor eleink reformátorok voltak értünk is?

Ott érzek most egy nagy párhuzamot, hogy Pál is ír sokat, sokat a korintusiaknak (2. leghosszabb levél) és a végére talán érezheti, hogy itt már lankad a figyelem.

Gondold el, hogy milyen lenne egy szuszra elolvasni, vagy egyszerűen csak végig hallgatni ezt a levelet? Mire a 16. részhez érnénk, már lehet meglankadnánk...

És ekkor kiált fel Pál: de mit is?

Így is fordíthatnánk: „Ébresztő, tartsatok ki, embereljétek meg magatokat és erősíttessetek meg!”

Bocsássatok meg, de ugyanerre van szüksége protestáns gyülekezeteinknek ma is! Vegyük sorra!

 

1. Vigyázzatok: Nem fenyegetésről, hanem figyelemfelkeltésről szól ez: vigyázz, vagyis figyelj, légy éber! Sőt ébredj! Ez a jelentése! Ma élő evangélikus, református egyháztagok: kicsit ellustultunk az elmúlt évszázadok alatt. Megszoktuk, hogy megy minden szépen. Idősek meghalnak, gyerekek születnek, fiatalok konfirmálnak és megy szépen az egyház szekere... Jelentem, ma már nem megy, mert beleragad a közöny, a hitehagyás és a mai világ százféle kihívásának sűrű ragadós sarába! Ezért ébresztő! Ugyanúgy, mint mikor Luther megelégelte a középkori római egyház tévelygéseit, mint mikor Kálvin megelégelte, hogy a nagy vallásos gyakorlat mögött nincs semmi tiszta erkölcsi viselkedés... Fel kell ébredni a csipkerózsika álomból, és ébernek kell lennünk, hogy a világ csábításaira és kihívásaira választ tudjunk adni a ma emberének! Mondok példát! Kitettem a face-en, hogy református vagyok, nekem ma reformáció ünnepe van, és nem Halloveen. Erre hamar válaszolta valaki, hogy kinek a pap, kinek a papné, majd egy fél óra múlva ugyanő kiírta, hogy ő ateista. Nem kell meglepődjünk: ez van! De mit tudunk erre válaszolni, hogy ne sértődősködjünk, duzzogjunk, megharagudjunk, hanem hirdessük Jézus Krisztus jó hírét: az evangéliumot?

 

2. Második szó, hogy álljunk meg a hitben. Itt a hitben való kitartás a hangsúlyos. Emlékszünk még az állóképesség szóra? Hányszor mondták ezt tornaórán... Van hitbeli állóképesség is! Az efézusi levélben ezt így olvassuk: „míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.” Ef 13-15

Ma, mikor egyháztagjaink közül sokan nem olvasnak Bibliát, nem járnak istentiszteletre, pénzosztó szerencseképektől várják javaikat és horoszkóptól kezdve minden lelki megtévesztésnek bedőlnek sorra, akkor igenis itt az idő, hogy komolyan vegyük: a hitben megállni/kitartani azt jelenti: Jézusban hiszek: Ő az én Uram, gondviselőm, ő ad életet és örök életet nekem és kész!

 

3. A harmadik szó nehezebb! Legyetek férfiak. Úgy mondtam az elején, hogy embereljétek meg magatokat! Pontosabban: férfiasodjatok meg! A férfi szerep a felelős vezetés, teherhordozás, döntések meghozatal és azok következményeinek vállalása. Az első gyülekezetek így működtek! Nem lehet az egyház sem erőszakos, sem ide-oda csapódó. Mi nem kell megfeleljünk sem társadalmi, sem politikai, sem más elvárásnak! Mi Jézust követjük! De ehhez szükség van arra, hogy a gyülekezet, határozott, önálló gondolkodású felelős közösség legyen élén ilyen vezetőkkel! Tessék egyszer így olvasni az Apostolok Cselekedeteit: milyen határozottsággal, bátorsággal állnak ki a gyülekezetért az apostolok. Még a börtön, vagy verés sem tántorítja meg őket! Nem hogy valami talmi csillogás...! Fel kell nőnie a ma gyülekezetének erre: tudunk igent és nemet mondani, mert nem félünk! Tudunk Jézus nevében véleményt alkotni, kinyilvánítani, és azt vállalni. Tudunk döntéseket hozni és gyülekezetet építeni a semmiből is!

Legyetek férfiak: önálló, felelős határozottság!

 

4. Végül az erő. Ez is visszaható szerkezet: erősíttessetek meg! Azaz: legyetek erősek, pontosabban: valaki (nincs megnevezve az alanya) végezze el rajtatok a megerősítést, hogy erős emberekké legyetek! Ez a valaki az Úr lehet egyedül: igéje és Szentlelke által! Ezért kulcs kérdés a Biblia olvasás és az istentisztelet! Az otthon hiszek, magamba imádkozom, és nem olvasok, de imádkozok, mind sántító történet: nem belőle erő! Olyan, mintha a káposztáshordóba beletennék mindent, csak a sót nem! Sose lesz abból ízletes savanyú káposzta!

Igenis szükségünk van az erőre, méghozzá az ördög mesterkedéseivel szemben! Be fog csapni simán bennünket, ha nincs erőnk felvenni a harcot vele! A korintusi gyülekezetben annyi baj, bűn és kísértés volt, hogy azt kérdezheti az ember, hogy ugyan mitől volt ez még egyáltalán keresztyén gyülekezet? Ám a válasz itt van: mert akartak azok lenni! Mert akartak hűségben kitartani Jézus mellett! Mert akartak még felnőni és férfiként viselkedni és akartak megerősödni, hogy méltón küzdjenek az életben a bűn ellen!

 

Mi, reformáció ma élő népe mit akarunk? Túlélni? Kibírni valahogy? Kivárni? Belehalunk! Egy esélyünk van: megragadni az igét és élni:

 

Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!