„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

 

Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” (Mt. 7,21-23)

 

 

Az engedelmességről

 

 

Bev.: A 80-as években jelent meg egy svéd gyermekvers kötet benne egy vers erről...

Meg ne próbáld!

Mondja apa,

és nagyon szigorúan néz rám.

És egész testem reszket,

és már úgy érzem, gyáva vagyok,

ha meg nem próbálom.

 

Vajon ez csak gyermekvers? Vagy rólunk, felnőttekről is szól? Netán, még rólunk keresztyén felnőttekről is?

 

1. Isten egyértelmű rendet adott: Amikor Mózes lejön a hegyről kezében a két kőtáblával az egész 10 parancsolat többnyire kétszavas parancsokból állt. 10 egyértelmű törvény, ami az utat jelentette a zsidó nép számára. 10 egyértelmű szabály az élethez, a megmaradáshoz. Ez a 10 parancs volt a rend. A parancsolatokon nem sokat lehetett vitázni, mert egyértelműek voltak. Ha előjöttek is összetettebb helyzetek ezek adtak eligazítást. A törvény magyarázata a különleges eseteket sorra veszi és megmutatja a törvény alkalmazását. Még a kiskapuk is becsukattak. Sőt, amikor Jézus elkezd tanítani a törvényről, egészen szorosan értelmezi azokat. Végképp nem marad semmi kibúvó, vagy kifogás, hogy mire nem érvényes a parancs.

 

 

2. Isten parancsai egyértelműek. Ha nem értjük, akkor nem a parancs bonyolult, hanem mi vagyunk bonyolultak, ha úgy tetszik értetlenek Isten előtt! Ma már hány matematikai feladaton nevetünk, hogy milyen egyszerű az, és mégis, mikor először levezették előttünk azt hittük, hogy sosem értjük meg... Így vagyunk olykor Isten parancsaival is. Szeretném érteni, szeretnék neki engedelmeskedni, de azt mondom: „nehéz”. János levele pedig azt mondja: „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek” (1Jn. 5,3)

 

3. Engedetlenség és következménye: Bár Isten megmondta, hogy dolgunk, hogy megtartsuk az ő parancsait, törvényei és rendelkezéseit, mégis az ember állandóan az engedetlenség útját keresi. Pedig az is világos, hogy mi az engedetlenség következménye, hisz Isten már az Édenben megmondta: „Meghalsz” Mózes ötödik könyvében az áldások és átkok felsorolása azért megdöbbentő, mert láthatjuk az életben azok mondhatni egyszerű beteljesülését! Sokszor túl sablonosan is értelmezzük és kihagyjuk belőle a kegyelmet, amit már Krisztus váltságműve óta ismerünk, de azért máig érvényes: két út van: engedelmesség áldással, vagy engedetlenség átokkal. Nem kerülhetem meg Isten törvényét és rendjét! Nem mondhatom azt sem, hogy majd a végén jó hívő leszek... Istennel szemben nem trükközhetek: Ő nagyobb, Ő valóban Hatalmas!

 

4. Engedelmesség áldása: Az engedelmességnek is megvan a maga egyenes következménye, ám ezt sem értelmezhetjük sablonosan, mert abból sok csalódás fakad! A minket körülvevő, és Isten rendjétől még messzebbre szakadt világ a maga gondolkodásával gyakran nem érti, hogy hogyan lehet valaki boldog, megelégedett úgy, hogy közben nem a világ jelen trendjei szerint él, hanem egy mára szinte vállalhatatlan rendszerint, ahol nem állhatok bosszút, ahol a rosszért jóval kell fizessek, ahol sokkal kevesebb is elég, ahol Istennek engedve szembemehetek a mai életfelfogással! És mégis az engedelmességben járó emberek tudnak hálásak lenni, tudnak megköszönni, tudnak terhet hordozni, tudnak vigasztalni és másokat is felkarolni! Igen, tudom, van sok más példa is a jó tettekre, olyanoknál is, akik nem hívők, de most arról beszélünk, hogy az engedelmességet megáldja az Úr!

 

Viszont sok csalódás származik némi félreértésből! Ahogy Jézus is rámutat lesznek, akik azt hiszik, hogy bemehetnek a mennyek országába és mégsem! Ezért teszi egyértelmű, hogy nem elég az ő nevét emlegetni, nem elég rá hivatkozni, nem elég színleg hívőnek lenni.

 

Rádöbbentél-e már, hogy nem elég, hogy vasárnap itt vagy, hogy meg vagy keresztelve, meg konfirmáltál...? Rádöbbentél-e, hogy nem elég, hogy valamit már tettél az egyházadért, vagy adtál az gyülekezet javára? Rádöbbentél-e már, hogy az igazi engedelmesség több, mint egy akció, mint egy jótékonyság, több, mint egy kis szépítő máz a beteg életeden? Jézus nagyon egyértelműen fogalmaz: „csak aki cselekszi” Aki így él! Akinek az a természetes, hogy mindenben Isten törvénye, rendje szerint éljek! Az időbeosztásommal, az emberi kapcsolataimban, a pénzemmel, a munkámmal, a gyülekezetben való jelenlétemmel...

 

 

 

Az engedelmességgel szemben sok kifogást találunk, de dobjuk ki ezeket mind, mert Jézus meghív minket megáldott, termékeny életre, amihez az alap: nem csak mondom, hogy Uram, Uram, hanem valóban cselekszem mennyei Atyám akaratát!

Ámen.