Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. (Mt. 4,10-11)

 

 

Ő is elszenvedte a kísértést...

 

 

 

Bev.: Azt szoktuk mondani viccesen, hogy a kísértésen kívül mindennek ellen tudok állni! Szoktunk még nevetni is rajta, de ha feltesszük a kérdést komolyan, hogy mi a helyezte a kísértéssel, akkor józanul megcsöndesülünk valamennyien. Ám lássunk meg ma valami nagyon fontosat: Jézust sem hagyta ki az ördög! Őt is megkísértette, hátha szavára hallgatva elbukik! Nem bukott! Győzelmesen áll előttünk, hogy győzelmével erősítsen bennünket is kísértéseink között!

 

Mi történik a felolvasott szakaszban? Miután Jézus befejezte a böjtöt, odamegy hozzá az ördög, hogy megkísértse. Lehetne csak ennyi, de Isten gondoskodott arról, hogy egy kicsit jobban belelássunk e történésbe. Háromszor próbálkozik az ördög: az élet három különböző, de jellemzően meghatározó területén.

 

A kenyérrel kezdi. Ez az embernek általában a legfontosabb! A szükségleteink, mert ezek nélkül nincs semmink, meghalunk. Étel, ital, ruházat, hajlék: kell. De még mennyire! Jézusnak azt mondja, az ördög, hogy lám itt vagy éhesen, kimerülten, látod kenyérre, ételre van szükséged: enned kell! Nincs? Sebaj: csinálj magadnak a kövekből, hisz megteheted: Isten Fia vagy! Minden a rendelkezésedre áll, csak parancsolj és kenyér lesz e kövekből, aztán ehetsz, jóllakásig!

Szinte hallom mai kiadásban: templom, bibliaóra, szolgálat, ahogy Isten mondta? Fontos, de figyelj rám: annyi mindened nincs! Éhes vagy, bankbetétre van szükséged, megtakarított pénzre, házra, új kocsira... Most dolgozz: éjt nappallá téve, aztán majd...!

 

Lásd, ahogy melléd odalépett és vasárnapi munkára, még több munkára hajtott biztatott egy nagyobb darab kenyér reményében az ördög, annyira, hogy elfelejtetted, ha valaha is énekeltél egy zsoltárt, olvastál egy igét, megjegyeztél egy káté kérdést...

 

Tudom: a körülmények, meg akkor... Jézusra nézz, ő szólít, nem én: ott van a pusztában (a semmi közepén egyedül), és mellé lép a hitető: csinálj kenyeret!

Mit tesz Jézus? Azt mondja neki, hogy nem a kenyér az elsődleges az életben, hanem Isten igéje! Hiába van nagy kenyerem, ha nincs az életemen semmi kegyelem! Isten minden igéje kell az embernek és úgy a kenyér! Mert úgy lesz élet az élet, ha abban ott van, hangzik, szólít, tanít, vezet és áld Isten szava: az Ige!

Tudd: ma is így van! Kenyered, pénzed, javaid: magukban mit sem érnek! Hittan órán hetedikben tanultuk most a bolond gazdag példázatát. Nehezen is értették meg az egyébként többnyire jólétben élő gyermekek, de meg is ütköztek rajta: „Még ma elkérik lelked, kié lesz mindez?” -Akkor meg minek? Nem a kenyér a pénz, a javak az első, és egyetlen.

Végy erőt, Jézusra nézve e kísértésben!

 

Második kísértés a népszerűség, a látványos nagy dolgok, a „ki, ha én nem-ség” Jézust felviszi az ördög a templom párkányára. Jó magasra, vagy 50m-re. „Ugrás! – Úgy is vigyáznak rád az angyalok!” Volt egy-két olyan tehetségkutató sorozat, ahol a jelentkezettek műsorszámaiból nevettetésre is összevágtak egy sort, hogy lássék, mily tehetségtelen emberek is bepróbálkoztak... Igen, sokan hitték, hiszik: ez a felemelkedés útja! „Nagy leszek: celeb, sztár.” De nem csak ilyen nagy dolgokról van szó itt! Sokkal kisebbekben is támad a gonosz! Csak légy a társaságban menő: a szövegeddel, a vagányságoddal, a piálásoddal, a vicceiddel. Olvastam történelmi regényeket a lovagkorból. Bár gyakran borivásban sem voltak feltétlen gyengék, meg a fehérnép űzésében sem, ám az igazi sikert, az igazi nagyságot, elismerést a nyeregben lehetett kivívni, főleg nem is a „tornán”, hanem egy-egy iszonyú ütközetben! Hősnek, nagynak, sikeresnek lenni: nemes küzdelemmel, becsületesen, tisztán, igazán!

Látod Jézust is megtámadta az ördög, hogy valami olcsó népszerűségre rávegye. Engem is, téged is! Tudom. Ám itt is van válasza Jézusnak: „Ne kisértsd az Urat!” Ne hozd nagyravágyásoddal kellemetlen, nehéz helyzetbe Istent! Ne kelljen túlóráznia rajtad! Épp elég, hogy meg kellett érted halljon Jézus, hogy bocsánatot és örök életet adhasson Isten neked, ne kelljen ennél több!

 

Harmadik, amiben Jézust támadja az ördög a hiúság! Szoktam mondani, hogy régen nagyon beképzelt voltam, de amióta megtértem már tudom, hogy tökéletes vagyok! Nos, ez az, amit az ördög még megpróbál: „tied minden!” Tied az ország, a hatalom, a világ minden nagysága, kincse! Tied, mert neked adom! Egy kicsi hatalom, egy kicsi uralkodás, akkor én: ÉN leszek! Ára mindössze annyi: az ördögöt teszem életem első helyére, vagyis őt imádom leborulva! Gazdag leszek, nagy leszek, minden lehetőség előttem áll, azt csinálok, amit akarok, senki és semmi nem korlátoz, szabad leszek!

Ott áll Jézus a pusztában: neki kell indulni Izraelt tanítani és megváltani: küzdelmes három év gyalog, olykor éhesen, máskor bosszankodva, vagy épp sírva, aztán a kereszt az út végén! Vagy: Itt a sátán ajánlata: minden a tied, azt teszel, amit akarsz?! Nincs semmi nehézség, vagy lehetetlen, mert én neked adok mindent! Mit akarsz: hatalmat, élvezeteket, gondtalanságot, könnyű életet? Mindent megkapsz tőlem, csak engem imádj!

Látod, hogy Jézus sem volt mentes még ettől a kísértéstől sem?

 

Minden támadásban jusson eszedbe Jézus! Itt is igével válaszol: „Csak Istent imádd!” Nincs más!

Valaki úgy fogalmazta meg, hogy a kísértés nem más, mint egy másik lehetőség, egy másik út felcsillantása. Még inkább egy könnyebb, gyorsabban járható, sikerre előbb, vagy jobban vezető út lehetősége.

 

Igen, a kísértés ilyen. De lásd meg, és vedd szívedbe mélyen: Bár az ördög felcsillantotta a könnyebb út lehetőségeinek egész tárházát Jézus előtt, ő mégsem fogadta el, hanem szigorúan, hűségesen ragaszkodott Isten igazságához, szeretetéhez, és igéjéhez!

Jézus ma azt mutatja meg, hogy őt sem hagyta békén az ördög, ahogyan téged és engem sem, ám lehet ellenállni, és ha el is buktunk már oly sokszor, de adjuk fel, hanem ragaszkodva az Igéhez álljunk neki ellen, mert ennek lesz igazi győzelme!

 

Miután Jézus háromszor ellenállt angyalok jöttek hozzá és szolgáltak neki, vagyis törődtek vele és ellátták mindennel! Kívánom, hogy lásd meg, hogy Isten elküldi hozzád, hűséges gyermekéhez angyalait javaival, hogy azokkal szolgáljon neked is!

 

Ámen.