"Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben.” (2 Pét3,14)

 

 

Advent 4. – Igyekezzetek!

 

Bev.: Aki ült már mellettem az autóban az tudja, hogy viszonylag dinamikusan vezetek. Most, hogy advent van, meg hideg is, sokkal több autó közlekedik városunkban, mint szokott. Többnyire mókázok, olykor bosszankodok is, ha valaki nem indul a zöld lámpára, vagy a forgalmat feltartóan lassan megy (szuttyog). Mások meg kivágnak mellőlem és tűz el ezerrel… Nagy sietség! De hova is?

 

Régi, sokat olvasott, emelgetett igeversem a 119 zsoltár e sora: Sietek, nem tétovázom, megtartom parancsolataidat.” (Zsolt119,60) Azért fontos ez nekem, mert rohanó életemben, minden nagy sietségemben figyelmeztet: Elsődleges igyekezetem Krisztus legyen! Ma, advent negyedik vasárnapján erről lesz szó!

 

1. A szavak: Először három szót elemzek röviden. Első szó az „igyekezzetek” Azt jelenti, igyekezni, törekedni, sietni, fáradozni foglalkozni valamivel. Meglepett kicsit e szó, mert, ha emlékszik valaki, tavaly adventben a Filippi levélből a Krisztus himnusz alapján hirdettem Urunk üzenetét, annak pedig a bevezető sora így hangzik: Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt:” (Fil2,5) Akkor elmondtam, hogy ez az indulat szó jelent: igyekezetet, törekvést, belső meghajtottságot (motivációt). Lám, idén adventben is ez jön elénk: Igyekezz, azaz törekedj, siess, sőt foglalkozz vele, fáradozz rajta! Második szó a „tiszta”. Pontosabban a görög szöveg szerint kosz nélküli. Ugye emlékszünk még magyar, vagy más nyelvóráról a „fosztó képzőre” Magyarul ez a „tlan, tlen”. Igénk ez mondja: kosztalan, szennytelen, piszoktalan. Vagy, ahogyan régebben mondták, és mára kimegy a divatból (jó okkal) szeplőtelen. (hiszen ez a szeplős arcú embereket bánthatja!) harmadik szavuk pedig a „feddhetetlen”. Ezzel van a legtöbb bajunk, mert közbeszédben már nem is használjuk.

 

A hittanos gyermekek nem is ismerik e szót, nem is értik, hogy mit jelent! Ez is fosztóképzős szó, sőt a magyarba is így jön át. Azt jelenti, hogy valakit nem lehet feddni. Valakit nem lehet megbüntetni, megszólni, vádolni, mert nincs rá ok! Nincs semmi, ami miatt, őt el kellene ítélni, vagy akár büntető perbe kellene fogni! Nem kaphat még csak feddő szót sem, azaz még csak egy megszólást szidást sem, mert nincs miért!

 

2. A biztatás oka! De miért is beszélünk erről? Mert Péter levele arra figyelmeztet nagyon határozattan, hogy advent van! Méghozzá szó legszorosabb értelmében! Nem is a karácsony várásról, hanem Krisztus várásáról szólva! Mert Ő bizonyosan eljön, méghozzá rövidesen, és az övéit, akik erre felkészültek, viszi a mennyek országába! Erről beszélt Isten velünk adventben folyamatosan: legyek kész arra napra, mikor Krisztus eljön értünk! Várjam Őt igazán, és ne csupán, sőt ne elsődlegesen a karácsonyt!

Mert Krisztus jön, győzedelmesen, teljes dicsőségben angyalaival és kürtzengéssel, és feltámadnak a halottak, mi elváltozunk és megyünk vele az elkészített örök országba! Ezért biztat minket az ige! Ki akar mozdítani kényelmes keresztyénségünkből. Ki akar mozdítani tétlenségünkből! Fel akar állítani a padból, a tv elől, a fotelból, hogy igyekezzek, dolgozzak üdvösségemen és akár mások üdvösségén! Ki akar billenteni kellemesen vallásos önelégültségemből, hogy elég jó vagyok! De vajon ki mondta, ki mondhatta nekem, hogy én már így elég jó vagyok? Ismerek valakit, akinek édesanyja mondta, hogy neked nem kell megtérned, mert te már elég jó vagy így is… És sírt ezen évekkel később, mert érezte, valami nem stimmel!

 

Krisztus jön! Késznek kell lennem! Igyekeznem kell tisztsaságra és feddhetetlenségre!

 

3. Hogyan is? Úgy, hogy itt vagy! Hogy döntesz, hogy neked el kell jönnöd az istentiszteletre! Szabad meg is haragudni rám ezért a kemény szóért, de úgy van, hogy amikor nincs semmi különös okod, és még sem jöttél és azt mondod, hogy nem is tudod, miért, akkor én egyszerűen ezt mondom: mert nem úgy döntöttél! Ugyanis, ha el nem döntöd, hogy neked jönnöd kell, és úgy nem rendezed dolgaid, kapcsolataid, hogy te ideérj, akkor bizony nem érsz ide! Igyekezeted része, hogy olvasod az igét!

Meglepődni nem szoktam, de nagyon fáj, mikor valaki, aki akár konfirmált is azt mondja: „Nem is tudom, hogy hol van a Bibliám...” És ha megvan és olvasod: a megértett ige alatt: engedelmesség! Mikor Jézus ezt mondja: Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” (Mt7,21) Nos akkor valami nagyon súlyosat mond, vagy fordítsam meg: nagyon biztatót: éljek a lehető legnagyobb engedelmességben és bevisz! De mondhatom az imaéletet is! Amiben nem csak az akciós kívánság listámat tolom, hanem imádom az Urat! Örülök neki, hálás vagyok neki, dicsérem őt! És a szolgálat, az hogy nekem is dolgom Uram munkájában. Hogy nem néző vagyok Isten országában, hanem tevékeny szolga, aki munkálkodik Ura javán!

 

Bef.: És mindez: igyekezet tisztaságra és feddhetetlenségre: békességben! Ez az örök advent! Folyamatosan, Isten békességében igyekszem, hogy Krisztus érkezésekor engem késznek: tisztának és feddhetetlennek találjon! Ámen.