„Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid Fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta: Hívjátok ide! Odahívták a vakot, és ezt mondták neki: Bízzál! Kelj fel! Hív téged! Ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: Mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. Jézus pedig így szólt hozzá: Menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal visszanyerte látását, és követte őt az úton.” Mk.10,46-52


Annál inkább kiáltozott!Bev.: Sok szó esik ma arról, hogy mennyire hiányzik az emberekből, főleg a fiatalokból és gyermekekből a kitartás. Isten igéje gyakorta beszél a kitartásról, vagy eltűnőben levő szavunkkal mondva az állhatatosságról. Ma erről kapunk egy példát.


Nem engedte elmenni: Bartimeus ott ül az mentén és mint vak ember koldul, nyilván hallja az elmenők zaját és megtudja, hogy ki megy az úton. Dönt és Jézus után kiált emberünk, de Jézus vagy nem hallotta, vagy kivárt. Ám az ott levők rászóltak, hogy hallgasson… Ő azonban tudja, hogy most elengedi Jézust sose lesz vele semmi! Itt az élet egyetlen esélye, most kell megragadni!
Te hogy állsz itt e böjt közepén? Talán azt mondod, volt már böjt sokszor, lesz is… Igen, de érzed-e, hogy amit most elérhetsz, most elnyerhetsz, az most van? Érzed-e, hogy amire most juthatsz, az most van? Ez a tétje: ez most van! Nem engedheted el, hogy majd máskor, majd jövőre… Többször is láttam, az ilyen elengedésből, hogy ez az esély nem jött többé!

Ennek most van ideje, és nem máskor! Máskor már nincs!


Vak emberünk kiált, sőt újra kiált még hangosabban, mert a Jézussal való találkozást nem szalaszthatja el!
Hadd hozzak egy ószövetségi példát. Mikor Jákob 20 év távollét után jön hazafelé egy patak parton éjszakázik, ahol álmában igen nagy tusája van. Ott alszik a patak egyik oldalán a révnél. Már mindent és mindenkit átküldött, egyedül van. Tudja, hogy holnap igen nehéz napja lesz, mert szemébe kell nézni becsapott, megrabolt bátyjának! Drága ajándékot küldött elé több részletben, azzal az üzenettel fogadja el testvére ezt tőle… Nos így fekszik le aludni egyedül, de még sincs egyedül, mert jön egy angyal, akivel birkóznia kell. Nem bírnak egymással, hajnalodik. Az angyal már indulna is, és itt jön, amit sokáig nem értettem: Jákób nem akarja elengedni az angyalt! Azt mondja, hogy addig nem engedi el, míg meg nem áldja! Mit jelent ez? Azt, hogy nem mehet el úgy, hogy vele Istent ne közölné! Nem engedi el csak úgy, neki kell belőle az, amit Ő Istenből hozott! Neki szüksége van az isteni erőre, jelenvalóságra ettől az angyaltól! Nem engedheti el!


Így van a vak is: nem engedheti el a jelenvaló isteni valóságot! Ha ez az ember az, akinek mondja magát: „Dávid Fia”  – az Istentől jött megígért küldött, akkor neki itt és most van a pillanat, amikor muszáj, hogy találkozzanak és Jézus az isteni erőt, hatalmat kiterjessze reá!


Tudta, hogy mit akar! Neki ez élet-halál kérdés volt.

Nem volt vakok intézete, szociális háló.. Kivitték, vagy ment maga az út szélére és élte a kiszámíthatatlan életét: kap, vagy nem? Megtréfálják, vagy nem? Tudta, hogy látni akar: ezt most kaphatja meg, de ahhoz most kell kitartónak leni! Most kell utána kiáltani Jézusnak! Most nem szabad úgy elengedni, hogy „majd legközelebb...”
Hányszor engedjük el úgy a bibliaolvasást, istentiszteletet, hogy „majd”? Hányszor nem érezzük létszükségnek megállítani Jézust magunk mellett? És hányszor hallgatunk a minket lepisszegőkre? Akik azt mondogatják, hogy „hiába, úgy sem segít, nincs értelme...”?!


Te mit akarsz Jézustól? Kis szépségtapaszt az életedre? Kis könnyítést a dolgaidban? Egy sor elvárásod bestelejedését? Mit akarsz tőle?
Bartimeus azt akarta, hogy lásson! Ha egyet kérhetsz mi lenne az? Ma miért jöttél a találkozás e helyére? Ne engedd le! Akard, kérd, amit szeretnél! Kiálts utána, hogy neked szükséged van könyörületére, irgalmára! Hisz nélküle elvesztél! A böjtben nem kevesebbre készülünk, mint a váltság és feltámadás ünneplésére!


Jézus maga jogosít fel több példázatában is, hogy legyünk kitartóak: jön a barát éjszaka kenyérért, vagy jár az özvegy a hamis bíró nyakára. Tarts ki: ne engedd le, míg nem tette meg, mit kérsz!
Nem, nem erőszakosságra, vagy akaratosságra biztat: kitartásra. Arra a hitre és igyekezetre, hogy tudod mit szeretnél és azt nagyon szeretnéd: elengedhetetlenül szeretnéd!


Bef.: Így állítsd meg ma magad mellett Jézus és kiálts, hogy tegye veled is csodáját: te pedig kövesd őt örömmel aztán!