A thesszalonikai (csoda) történés

"mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak Makedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok,  és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.” 1Thessz.1,8-10

 

 

A thesszalonikai (csoda) történés

 

Bev.: Új esztendő napja van. Ilyenkor úgy olvassuk az igét, úgy keressük üzenetét, hogy az adjon akár egész évre nézve valami vezetést, áldást nekünk. A mai igét olvasva leginkább egy programtervnek tűnik az ige tartalma, ha a ma kezdődő éve igyekszem azt alkalmazni.

 

De lássuk, hogy mit is mond ez az ige, és ami a miénk lehet belőle vegyük fel magunkra!

 

Tovább...

Advent 4. – Igyekezzetek!

"Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben.” (2 Pét3,14)

 

 

Advent 4. – Igyekezzetek!

 

Bev.: Aki ült már mellettem az autóban az tudja, hogy viszonylag dinamikusan vezetek. Most, hogy advent van, meg hideg is, sokkal több autó közlekedik városunkban, mint szokott. Többnyire mókázok, olykor bosszankodok is, ha valaki nem indul a zöld lámpára, vagy a forgalmat feltartóan lassan megy (szuttyog). Mások meg kivágnak mellőlem és tűz el ezerrel… Nagy sietség! De hova is?

 

Régi, sokat olvasott, emelgetett igeversem a 119 zsoltár e sora: Sietek, nem tétovázom, megtartom parancsolataidat.” (Zsolt119,60) Azért fontos ez nekem, mert rohanó életemben, minden nagy sietségemben figyelmeztet: Elsődleges igyekezetem Krisztus legyen! Ma, advent negyedik vasárnapján erről lesz szó!

Tovább...

Advent 3. – Az Úr akarata!

"Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja,” (2Pét.3,8-10

Advent 3. – Az Úr akarata!

 

Bev.: Tegnapelőtt tanúja voltam egy beszélgetésnek, ahol valaki azontúl, hogy csúnyán beszélt, végtelen hálátlan is volt! Állt sorba egy kasszához, és velekorú ismerősével förtelmesen méltatlankodott, hogy az ajándékba kapott kuponból nem adnak vissza… Öröm, hála, köszönet, vagy legalább csöndes elfogadás helyett: méltatlankodás, trágárság, és obszcenitás áradt belőle. Milyen adventi készülődés ez?

 

Tovább...

Advent 2. – Mennybemenetelem feltétele!

"Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.” (2 Péter 1,19)

 

Advent 2. – Mennybemenetelem feltétele!

 

Bev.: „Az attól függ!” – hallottam sokat gyermekként is e mondatot. Persze mindig az érdekelt ilyenkor, hogy mitől is függ?! Illetve volt, hogy tudtam a függést, de azért bepróbálkoztam: hátha a függés teljesülése nélkül is…

 

De mitől függ az, hogy megyek-e a menynek országába? Ma sorozatban találkozom azzal, hogy valamiféle hamis önigazolással, vagy sosem gyakorolt vallásos érzülettel úgy gondoljuk, hogy oda megyünk, odamehetünk: talán meg is érdemeljük.

 

Múlt vasárnap azt olvastuk és azt vehettük szívünkbe, hogy Jézus Krisztus bennünket elhívott és kiválasztott arra, hogy dicsőségesen bemenjünk a ő örök országába. Ennek a bemenetelnek útja pedig, hogy igyekszünk megerősíteni magunkban ezt az elhívást, kiválasztást!

 

A levél továbbmegy és arról szól, hogy nekünk szüntelenül Isten igéire kell figyelnünk. Figyelnünk, mint prófétai szóra, tehát hiteles kijelentésre, ha úgy kerül előre mutató szóra! A 13. vers így is kezdődik: „Ezért emlékeztetni foglak titeket...”

Tovább...

Advent 1. – Készülés a dicsőséges bemenetelre

 

Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így majd dicsőségesen mehettek be a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába.” (2Pét.1.10-11)

 

Advent 1. – készülés a dicsőséges bemenetelre

 

Bev.: Elérkezett advent első vasárnapja. Az idei négy vasárnapon Péter apostol második leveléből hirdetem az igét. Ennek a levélnek a központi gondolata a gyülekezet ébresztgetése, méghozzá arra, hogy készen legyünk Krisztus eljövetelére. Így idén a hangsúly a karácsonyvárásról áttolódik kicsit Urunk második eljövetelének várására. És, bár készülünk karácsonyra valamennyien, emeljük feljebb tekintetünket, lelki látásunkat és készüljünk az értünk jövő dicsőséges Krisztus fogadására.

Tovább...