Advent: Isten ígérete

 

„Ekkor megjelent neki az ÚR angyala, és megállt a füstölőáldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá: „Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének,” (Lukács 1,11-14)

 
 Advent: Isten ígérete


 
Bevezetés: Megérkeztünk az idei adventbe; talán fáradtan, szinte csak beesve, vagy örömmel és a várakozás feszültségével, netán szép tervekkel; mit és hogyan fogok az elkövetkező hetekben tenni... Itt vagyunk! És itt van Istenünk is az igében, itt van Szentlelke által, és itt van az úrvacsora jegyeiben is. És ha advent, akkor Isten ígérete, ígéretei is itt vannak velünk!

Bővebben...

Az Úr ámenje!

„A király ezt mondta nekik: Vegyétek magatok mellé uratok szolgáit, és ültessétek fiamat, Salamont az én öszvéremre, és vezessétek le a Gihónhoz!

Cádók pap és Nátán próféta kenje ott fel Izráel királyává, azután fújjátok meg a kürtöt, és mondjátok: Éljen Salamon király! Azután vonuljatok fel utána, ő pedig jöjjön ide, és üljön a trónomra, és ő legyen helyettem a király! Mert azt parancsoltam, hogy ő legyen Izráel és Júda fejedelme. Akkor Benájá, Jójádá fia válaszolt a királynak, és ezt mondta: Az ÚR, az én uramnak, a királynak Istene, mondjon áment rá!” (1Kir 1,33-36)


Az Úr ámenje!
 

Bev.: Elmúlt héten Mátraházán voltam, az évenként megrendezett egyházmegyei lelkészi hetünkön. Pár évvel ezelőtt egy alkalommal úgy döntöttem, hogy nem fizetek autópálya díjat, megyek a régi utakon. Már nem emlékszem hány órán keresztül araszoltunk, mentünk településről településre, ahogyan a régi hármas út mellett gyakorlatilag egymásba nőttek az agglomerációs települések, de egy kínkeserv volt a besötétedésben feljutni Mátraházáig. Most az autópályákon mentem, és két óra hossza alatt, kényelmesen utazva tettem meg az utat. Az életben gyakran hangzik a kérdés:

Bővebben...

Kettős mérleg

Kettős mérleg

Lk5,5-6Bev.: Nagyon megdöbbentem, amikor megláttam, hogy az idei évet ezzel az igeszakasszal zárjuk. Azt éreztem, hogy milyen érdekes egy olyan igével visszatekinteni, mai tulajdonképpen egy nagy kezdetről szól! Egy olyan igével, amiben egy jövőkép bontakozik ki, vagy legalábbis sejlik fel! Most, ma este, íme itt van előttünk ez az ige! Tegyük ennek az igének mérlegére az elmúlt évet!1. A történés előzménye: Ott van Jézus és beszáll! Hadd beszéljek egy kicsit az előzményről! Van két hajó a parton, a halászok kiszállnak és mossák a hálóikat, talán bosszankodva, talán keseregve, talán már a holnap reménye felé kacsintgatva...

Bővebben...

A boldogságról

„Ő pedig tanítványaira nézett és így szólt: Boldogok vagytok... ...Legyetek irgalmasok, mint Atyátok is irgalmas” Lk.6,20-36 

A boldogságról

 
A Biblia kutatói sokáig nem találták az ókori  zsidó emberek, és általában a keleti emberek verselési módját, irodalmi stílusait. Szép lassan jöttek rá, hogy nem a mi megszokott európai gondolatmenetünk szerint kell ezeket keresni, hanem valami egész más úton. Egyik érdekes stílus a „boldogmondás”. Már az Ószövetség is tele van „boldogmondásokkal”, mint azt az előbb olvasott zsoltárban is találtunk, de így van a következő zsoltárban is...

Bővebben...