Az elköteleződésről

„Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb; a mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.” (Mk.1,9-11)


Az elköteleződésrőlBev.: Tegnap este egy beszélgetésben szóba jött egy kedves kollégám, akiről elmondtam, hogy az ő elköteleződése Krisztus iránt és az evangélium szolgálata iránt valahova oda gyökerezik, hogy az édesapját, mint magyar református lelkipásztort, annak idején elvitték néhány évre a Gulágra. Amikor hazajött és benyitott az utcáról a kiskapun, egy kislány szaladt elé, kit még sosem látott, és a leányka valami ilyesmit kérdezett: „Kit tetszik keresni?” Az ő lánya volt, csak már azután született, hogy őt elvitték sokadmagával együtt.

Bővebben...

Erősödjél meg!

„Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van.” (2Tim.2,1)


Erősödjél meg!Bev.: Kinek szoktuk ezt mondani: „Erősödj meg?” Betegnek, hogy betegség, vagy műtét után épüljön fel mielőbb. Mondjuk a gyermeknek, ki sovány, vagy akár véznácska, hogy kicsit emberesedjen meg. Mondjuk annak, aki valami megmérettetés előtt áll: verseny, vagy más nagyobb erőnlétet igénylő feladat előtt. És mondjuk olyankor is, ha valaki valami nagy lelki teher alatt roskadozik és depresszió, idegösszeroppanás vagy más hasonló baj fenyegeti.


Mai igénkben Pál mondja Timóteusnak, aki Efézusban van, az ottani gyülekezetet vezeti. Feladata nem kicsi, és Pál tudja, hogy már nem fogja tudni őt segíteni, mert az ő „elköltözése”, azaz halála igen közel van. Ezért biztatja ezzel: erősödjél meg a kegyelemben!


Akkor erről vegyünk ma néhány gondolatot a szívünkbe!

Bővebben...

Ő hű marad!

 „Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja.” (2Tim.2,11-13)Ő hű marad!


Bev.: Az élet és halál kérdéseiről bizony nem szeretünk beszélgetni. Az élet megfejtéséhez nincs elég tudásunk, bölcsességünk a halállal szemben pedig tehetetlenségünket érezzük, némi félelemmel vegyítve. Azt mondjuk, hogy ezt a kérdést hagyjuk meg utoljára. Pedig bizony, eddigi tapasztalatom szerint vannak idők, mikor kell ezekről beszélni. Felolvasott igénkben is beszél erről Pál, méghozzá egy fiatalemberrel, aki előtt még emberileg sok van! Nehéz téma, talán ezért is idéz egy himnikus verssor részletet, amit valaki megfogalmazott, és elterjedt az akkori egyházban. Lássuk hát!

Bővebben...

A Magyar Kultúra Napján: „De Isten megsegít engem!”

„De Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet.” Zsolt 54. 6.A Magyar Kultúra Napján: „De Isten megsegít engem!”Bev.: Ünnepelni jöttünk: ünnepelni a feltámadott Urat, hisz vasárnap van és ünnepelni nemzetünk egy jeles napján azt, hogy 1823. január 22. óta van egy csodálatos Himnuszunk.
S közben: egy megfejthetetlen tragédia terhes árnyéka vetül ránk. Ránk is, hisz ugyanazon törzsből nőtt gyönge ágak voltak ők is. Így ma az ünneplés kevésbé fényes lesz, de mindenképpen reménység alatti.


Zsoltárunk néhány sorát és Himnuszunk egy-egy gondolatát fogom idézni és párhuzamba állítani. Gyógyuljunk benne, és merjünk mi is hitvallásos reménységgel feltekinteni!

Bővebben...

Tegyétek a magatok dolgát!

"és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek.  A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire.” 1Thessz4,11-12

 

Tegyétek a magatok dolgát!

 

Bev.: Többször hallottam már e mondást, most magam is idézem. Isten országában nincs munkanélküliség, legfeljebb dologtalanság!

 

De mielőtt e mai igeszakasz magyarázatába kezdenék hadd idézzem fel január 1-ji igénket. Pál hálát adott a thesszalonikai gyülekezetért, mert híre ment annak, hogy megtértek a bálványoktól Isten szolgálatára, sőt úgy hirdették Jézus Krisztust, hogy két tartományon is túl ment a híre hitüknek, bizonyságtételüknek. A gyülekezet valóban elfordult mindenféle hamis istentől, akár a görög, vagy a római panteontól, akár más babonáktól, misztikáktól, csillagjóslásoktól és ezek szolgálata helyett végre Istent szolgálják és hirdetik a Krisztus értünk való kereszthalálában és feltámadásában való új élet lehetőségét és örömét!

Tovább...