Kisapostag: A legkisebb szórványunk. Jelen gyakorlat az, hogy az istentiszteletre vágyók bejönnek Dunaújvárosba. Ingatlanunk nincs, istentiszteleteinket adott esetben vagy az evangélikus templomban, vagy az idősek otthonában tartjuk.

Nagyvenyim: Sok református él a faluban. Istentiszteleteinket minden hónap 2. 4. vasárnapján tartjuk gyülekezeti otthonunkban a Zrinyi u. 10-ben,, délután 4 órakor. Az alkalmakon rendszerint 10-12 fő vesz részt. Az épület egy családi ház, amit egy elhunyt testvérünk Radványi Gizella hagyott a gyülekezetre. Folyamatban van a felújítás, alkalmassá tétel.